לימוד ואצאפ יומי – מאת המדרשה לידע המקדש

רוצים לקבל ואצאפ יומי עם קטע לימוד קצר בנושא בית המקדש? צרו קשר!

תש"פ 


ט אייר

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא טז-בשבט-724x1024.jpg

ו אייר

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא ו-אייר-724x1024.jpeg

טז שבט

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא טז-בשבט-724x1024.jpg

טו בשבט

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא טו-בשבט-724x1024.jpg

יד שבט

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא יד-שבט-1-724x1024.jpg

י טבת

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא י-טבת-724x1024.jpg

ח טבת

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא ח-טבת-724x1024.jpg

ו טבת

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא ו-טבת-724x1024.jpg

ד טבת

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא ד-טבת-724x1024.jpg

ב טבת

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא ב-טבת-724x1024.jpg

א טבת

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא א-טבת-724x1024.jpg

ל כסלו

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא ל-כסלו-724x1024.jpg

כט כסלו

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא כט-כסלו-724x1024.jpg

כח כסלו

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא כח-כסלו-724x1024.jpg

יט כסלו

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא כסלו-פ-7-724x1024.jpg

יח כסלו

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא כסלו-פ-6-724x1024.jpg

יז כסלו

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא כסלו-פ-5-724x1024.jpg

טז כסלו

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא כסלו-פ-4-724x1024.jpg

טו כסלו

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא כסלו-פ-3-724x1024.jpg