חוברת רעיונות להורים -תשעת הימים (החוברת המלאה)

5.00

איך נמלא את תשעת הימים בתוכן איכותי, חוויתי ומדויק יותר?

 

קבלו אוסף רעיונות.

חדש חדש – החוברת המלאה והמעודכנת של שנת תש"פ

וסף רעיונות להפעלות ויצירות

בנושא בית הבחירה

יום אחר יום

במהלך תשעת הימים מא' אב ועד תשעה באב.

תוכן רוחני, יצירות עם הסברים מלאים ורעיונות להפעלות

תיאור

אוסף רעיונות להפעלות ויצירות

בנושא בית הבחירה

יום אחר יום

במהלך תשעת הימים מא' אב ועד תשעה באב.

תוכן רוחני, יצירות עם הסברים מלאים ורעיונות להפעלות