סדנת יצירה – לבנות ונערות

סדנת לימוד ויצירה לילדות

מיועד לקבוצות גיל שונות

מוזמנים לראות למטה – פירוט סוגי סדנאות

לפרטים נוספים:    mikdash4you@gmail.com

 

מחיר – משתנה לפי כמות המשתתפות

תיאור

סדנת לימוד ויצירה לילדות
לפרטי
מיועד לקבוצות גיל שונות:

 

כיתות ג-ד סדנא: ציון במשפט תפדה
כיתות ה-ו סדנא: ציון במשפט תפדה
כיתות ה-ו סדנא: אור חדש על ציון תאיר
נערות  ז-ח סדנא: אור חדש על ציון תאיר
נערות  ז-ח סדנא: הנוי והנצח
בוגרות  ט-יא סדנא: אור חדש על ציון תאיר